Help with Search courses

Szkolenie w zakresie wsparcia os. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

OGŁOSZENIE O NABORZE

kandydatów na uczestników szkolenia w zakresie wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku akademickim w ramach projektu

POWR.03.05.00-00-A037/19 ,,Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD”

Szkolenie adresowane jest do pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych i pracowników administracji uczelni.

Nabór odbywa się cyklicznie.

Terminy szkolenia: 19.11.2021 r., 26.11.2021 r., 3.12.2021 r., 10.12.2021 r., 17.12.2021 r., 14.01.2022 r.

Szkolenie jest bezpłatne. Czas trwania: 8 godzin (1 dzień). Szkolenie będzie realizowane w godz. 9.00-15.45 (w tym przerwa obiadowa w godz. 13.00-13.30). 

Szkolenie zakończone będzie wydaniem stosowanego certyfikatu.

Kontakt: w.duda@ujd.edu.plm.czerw@ujd.edu. pl