Kursy Ogólnouczelniane

Help with Search courses

Dostępne dokumenty

Nowe zapisy na kurs na platformie nauka zostały zablokowane. Osoby, które chcą ukończyć kurs z dostępnych dokumentów zapraszamy na dodatkową platformę e-learningową UJD: https://cko.ujd.edu.pl/kursy/course/view.php?id=6

Szkolenie biblioteczne

Zapraszamy wszystkich studentów I roku na szkolenie biblioteczne „Zasady korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych”

Celem szkolenia bibliotecznego jest przygotowanie studentów do aktywnego korzystania ze zbiorów i usług biblioteki.

Program szkolenia:

  • podstawowe informacje o Bibliotece Uniwersyteckiej

  • zasadach udostępniania

  • zamawianie materiałów bibliotecznych

  • czytelnia

  • wypożyczalnia międzybiblioteczna

  • e-zasoby (bazy danych, Biblioteka Cyfrowa UJD, Repozytorium UJD)

  • usługi biblioteczne

Ustawa 2.0 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Forum dla społeczności Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, dające możliwość wyrażenia opinii i sugestii na temat wdrażania Ustawy 2.0 w UJD.